Resursu katalogs

Rezultāti nav atrasti.

Informatīvie dokumenti

Atbildīgs bizness 2015

Pievienošanas datums

07.03.2019

Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros izdotais žurnāla IR pielikums.

Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2015

Pievienošanas datums

07.03.2019

Katalogā apvienotas Latvijas uzņēmumu iniciatīvas un ekspertu komentāri par dažādiem atbildīga biznesa aspektiem.

Pētījums

Dažādības vadība – nākotnes potenciāls

Pievienošanas datums

07.03.2019

Sabiedrības integrācijas fonda materiāls ietver pētījumu , kura mērķis: iegūt datus par izpratnes līmeni un apstākļiem, kas ietekmē dažādības vadības pieejas īstenošanu uzņēmumos Latvijā, un apzināt 10 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu...

Informatīvie dokumenti

Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.

Pievienošanas datums

07.03.2019

Buklets “Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri”, kas izdots ar ES un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros.

Informatīvie dokumenti

OECD vadlīnijas sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai

Pievienošanas datums

07.03.2019

2013. gada 30. maijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, turpmāk tekstā – OECD) Ministru padomes sēdē Parīzē OECD dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sa...

Pētījums

Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi

Pievienošanas datums

07.03.2019

Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte a...

Pētījums

Biznesa ētikas loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.

Pievienošanas datums

07.03.2019

Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte a...

Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2016

Pievienošanas datums

07.03.2019

2016. gada Atbildīgu ideju katalogs ar uzņēmumu piemēriem kategorijās Izglītība, Dialogs un Labsajūta. Izpratni par ilgtspēju palīdz veicināt Swedbank, Latvijas dzelzceļš un Ceļu satiksmes drošības direkcija.

Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2016

Pievienošanas datums

07.03.2019

Sadarbībā ar laikrakstu Diena veidotais izdevums par atbildīgu biznesu un 2016. gada Ilgtspējas indeksu.

Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2017

Pievienošanas datums

07.03.2019

2017. gada Atbildīgu ideju katalogā apkopoti 15 uzņēmumu pieredzes stāsti un ekspertu komentāri par dažādiem atbildīga biznesa aspektiem.

Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2017

Pievienošanas datums

07.03.2019

Īpašais 2017. gada Uzņēmēja Dienas izdevums, kas tapis Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros ar Swedbank un Latvijas Dzelzceļa atbalstu.

Prezentācija

Automašīna vs. autobuss – kas ir video draudzīgāks transporta veids?

Pievienošanas datums

07.03.2019

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment vides konsultantes Jūlijas Doktorovas prezentācija par kalkulatoru “Nosver savus kilometrus” un automašīnas/ autobusa izmaksām un ietekmi uz vidi.

Informatīvie dokumenti

7 ieteikumi labam miegam

Pievienošanas datums

07.02.2019

Tēma:

Darba vide

Biohacking. lv līdzdibinātāja Kaspara Vendeļa uzstāšanās Pasaules garīgās veselības dienai veltītā konferencē “Labsajūta darbā un veselība”, kura norisinājās Ogrē 2018. gada 10. oktobrī.
Konferenci organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbil...

Prezentācija

Cik atvērti un iekļaujoši ir Latvijas darba devēji?

Pievienošanas datums

13.12.2018

Tēmas:

Darba vide, Tirgus attiecības

Daces Helmanes ievadslaidi seminārā “Digitālās vides piekļūstamība – būtiska dažiem, noderīga visiem” 2018. gada 13. decembrī Rīgā

Prezentācija

Digitālās vides piekļūstamība

Pievienošanas datums

13.12.2018

Tēma:

Tirgus attiecības

Turn Digital vadītāja Pētera Jurčenko prezentācija seminārā “Digitālās vides piekļūstamība – būtiska dažiem, noderīga visiem” 2018. gada 13. decembrī Rīga

Informatīvie dokumenti

Iekļaujoša darba vide – organizācijas panākumu atslēga

Pievienošanas datums

01.12.2018

Tēmas:

Darba vide, Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I

Materiāls ir izstrādāts mācību programmas Skatu Punkti ietvaros, lai veicinātu aktivitātes ilgtspēju, kā arī vienkāršā un viegli saprotamā veidā apkopotu pasniedzēju sagatavotos datus, atziņas un atsauces uz iedvesmojošiem piemēriem, materiāliem un avotiem...

Prezentācija

Darbinieku motivēšanas pasākumu nodokļu aspekti

Pievienošanas datums

22.11.2018

Tēma:

Darba vide

Sandijas Novickas prezentācija InCSR un Valsts kontroles seminārā “Darbinieku piesaistes un noturēšanas pasākumi – iespējas un ierobežojumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās”, 2018. gada 22. novembrī.

Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2018

Pievienošanas datums

16.11.2018

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības, Vide, Vietējā kopiena

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2018

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2018

2018. gada Atbildīgu ideju katalogs ar datiem un praktiskiem stāstiem, kas veltīti darbinieku labsajūtai un ne tikai.

Prezentācija

Vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības zaudē cīņā par talantiem?

Pievienošanas datums

07.11.2018

Tēma:

Darba vide

Daces Helmanes prezentācija InCSR un Valsts kontroles seminārā “Darbinieku piesaistes un noturēšanas pasākumi – iespējas un ierobežojumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās”, 2018. gada 22. novembrī.

Prezentācija

Biohacking |MEISTARKLASE

Pievienošanas datums

10.10.2018

Tēma:

Labsajūta

Biohacking.lv līdzdibinātājs Kaspars Vendelis par iespējām uzlabot savu veselību un labsajūtu

Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2018

Pievienošanas datums

26.06.2018

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības, Vide, Vietējā kopiena