Header widget area right

Novērtējumi

Ilgtspejas-indekss

Ilgtspējas indekss

Stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, vienlaikus sniedzot sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tālredzīgākos un atbildīgākos Latvijas uzņēmumus.

Atbildiga-biznesa-novertejums

Atbildīga biznesa novērtējums

Atbalsta instruments mazajiem uzņēmumiem izpratnes paaugstināšanai par stratēģisku biznesa praksi un informācijas iegūšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem savā sniegumā.

Gimenei-draudzigs-uznemums

Ģimenei draudzīgs komersants

Statuss, kuru piešķir uzņēmumiem par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi.

Pakalpojumi

Konsultācijas

InCSR eksperti sniedz individuālas konsultācijas par dažādu atbildīga biznesa principu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.

Izglītība

Ņemot vērā klienta intereses un vajadzības, InCSR piedāvā individuāli pielāgotus izglītības pasākumus, piemēram, lekcijas, seminārus, darbseminārus.

Novērtējumi

InCSR piedāvā papildu analīzi un izvērstus ekspertu ieteikumus Ilgtspējas indeksa dalībniekiem, kā arī anonīmu dalību Ilgtspējas indeksā, dodot iespēju izvēlēties – publiskot savus rezultātus, vai nē.