Header widget area right

Atbildīga biznesa nedēļa 2017

InCSR
Pasākums

Apzinot biznesa vides un sabiedrības izpratnes līmeni, kopš 2014. gada tiek īstenota iniciatīva Atbildīga biznesa nedēļa, kas no 2017. gada notiek Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros.

Atbildīga biznesa nedēļas mērķis ir sekmēt zināšanas un pieprasījumu pēc godīgas, ētiskas un atbildīgas uzņēmējdarbības. Ikgadēji kampaņas laikā norisinās vairāku pasākumu cikls dažādām mērķa grupām par tēmām, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu biznesu, tai skaitā:

  • Uzņēmēju tikšanās un darba grupas ar ministriem “Latvija – ILGT-SPĒJA”;
  • Konference par atbildīga biznesa aspektiem vadošajiem uzņēmumu speciālistiem Atbildīgu ideju tirgus
  • Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonija

Aicinām iesaistīties, gan plānojot dalību kampaņas pasākumos, gan organizējot individuālas aktivitātes un stāstot darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem par savām zināšanām un praksi. Pieteikt savus pasākumus un iniciatīvas iespējams: http://incsr.eu/lv/pasakumi/atbildiga-biznesa-nedela/.

Comments are closed.