Header widget area right

Pievienojies

InCSR strādā, lai veicinātu atbildīgu biznesa praksi reģionā. InCSR biedri veido atbildīgu uzņēmēju kopienu un iegūst ne tikai īpašu pieeju ekspertu atbalstam, bet arī iespēju iesaistīties dialogā ar valdību un citām svarīgām ietekmes pusēm.

ATBALSTS UN ZINĀŠANAS korporatīvās atbildības principu ieviešanā

  • Regulāri semināri un vizītes uzņēmumos;
  • Pieeja ekspertiem un dažādiem informatīvajiem resursiem (arī starptautiskajiem);
  • Iespēja iepazīties ar citu biedru pieredzi.

DALĪŠANĀS SAVĀ PIEREDZĒ

  • Iespēja publicēt savu informāciju InCSR elektroniskajā ziņu lapā, interneta vietnē www.ilgtspeja.lv vai sociālo tīklu kontos: Facebook, Youtube, Slideshare, etc.;
  • Iespēja iekļaut savus komentārus vai piemērus InCSR ziņu relīzēs vai citās publiskās komunikācijas aktivitātēs;
  • Iespēja sniegt prezentāciju InCSR organizētajos pasākumos vai pasākumos, kuros InCSR ir aicināti uzstāties.

Atbildīga uzņēmuma REPUTĀCIJA

  • Biedra statuss var tikt izmantots uzņēmuma komunikācijā ar klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm;
  • Biedri, to aktivitātes un labās prakses piemēri tiek izmantoti InCSR komunikācijā, tai skaitā, pasākumos un sociālajos tīklos.

IESAISTE atbildīgas biznesa vides veidošanā reģionā

  • Iespēja veidot InCSR nostāju, iniciēt tēmas un sniegt komentārus dialogam ar Ekonomikas ministriju un citām svarīgām ietekmes pusēm jautājumos par uzņēmējdarbības vides attīstību;
  • InCSR ir partneris nacionālā politikas dokumenta izstrādē korporatīvās atbildības jomā 2014. – 2020. gadam.

455
Arnis Vērzemnieks, GOLIN Riga valdes priekšsēdētājs

Līdzīgi kā cilvēks, arī uzņēmums nav vientuļa sala, tāpēc, lai paveiktu lielus darbus, mums ir nepieciešami sadarbības partneri, draugi un iedvesmotāji, ar kuriem varam lepoties. Uzņēmuma darba plānošana kļūst stipri jēgpilnāka tajā brīdī, kad ir tāds partneris kā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, kas iedvesmo atbildīgam darbam.

Pievienojies InCSR

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim izvērstu informāciju par pievienošanos InCSR biedriem

Biedru ieguldījums

Biedru naudas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz gada apgrozījumu vai darbinieku skaitu. Piemēram, uzņēmums ar apgrozījumu 15 miljoni EUR un 10 darbiniekiem maksā 900 EUR gadā.

Gada apgrozījums (milj, EUR) Darbinieku skaits Biedru nauda gadā (EUR)
0-0,99 1 100
1-9,99 2-49 400
10-49,99 50-249 900
50-99,99 250-999 1400
100+ 1000+ 1900

Biedri

536

www.environment.lv

1349

www.golin.lv

1537

www.latvenergo.lv

1347

www.ldz.lv

1346

www.swedbank.lv

1328

www.springvalley.lv/

1351

www.tns.lv

179

www.zalais.lv