Header widget area right

1500 zaļo ideju vēstneši jeb Zaļais gads SEB bankā

InCSR

SEB grupas vides mērķis ir no 2008. līdz 2015. gadam par 45% samazināt CO2 izmešu daudzumu. Ar kampaņas  palīdzību uzņēmums vēlējās samazināt katra darbinieka negatīvo ietekmi uz vidi, veicināt bankas pakalpojumu pievienoto vērtību, kā arī meklēt risinājums, kā ar zaļo ideju palīdzību sasniegt biznesa mērķus.

Iniciatīva:

Lai pievērstu darbinieku uzmanību, bankas telpās, uz liftiem, pie gaismas slēdžiem, printeriem un citur tika izvietotas dažādas oriģinālas uzlīmes. Uzņēmums veica virkni tehnisku izmaiņu un kopā ar Pasaules Dabas fondu uzsāka kampaņu „Par Baltijas jūru”. SEB banka netradicionālā veidā mēģināja iesaistīt mērķa izpildē visus 1500 savus Latvijas darbiniekus.

Rezultāts:

Intranetā izveidota sadaļa „SEB Eco IQ”, kur atrodams arī rīks ekoloģiskā pēdas nospieduma aprēķināšanai, ieviesta elektroniskā rēķinu apstrādes sistēma, papīra pārstrādes kastes, videi draudzīgas apsildīšanas sistēmas filiālēs, 45% uzņēmuma autoparka nomainīts uz videi draudzīgākām automašīnām, 70% elektroenerģijas atzīta par zaļo elektroenerģiju, ieviestas atlaides eko pakalpojumiem, piemēram, eko līzings.

 Nākotnes izaicinājumi:

Arī šogad turpināsim SEB Zaļajā gadā iesāktās aktivitātes, integrējot tās kampaņā „Sāc ar sevi!”, kuras laikā aicināsim darbiniekus vairāk izmantot elektroniskos pakalpojums un tādējādi kļūt videi draudzīgākiem. Tāpat kā līdz šim sekosim elektroenerģijas, ūdens un papīra patēriņa samazināšanai.

Comments are closed.