Header widget area right

Misija

Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) tika dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. InCSR piedāvā uzticamus mērījumus,atbalsta un veicina pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, rīko un piedalās dažādos projektos, semināros un kampaņās par atbildīgu, tālredzīgu un drošu uzvedību, kā arī nodrošina platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai.

Mūsu vīzija ir kļūt par vadošo organizāciju atbildības un ilgtspējas jomā reģionā, veicinot informācijas atklātību, sekmējot sabiedrības izpratni un piedāvājot populārus, uzticamus mērījumus. Savā darbā ievērojam mūsu biedru definētās vērtības: profesionalitāti, uzticamību un atklātību.

Vadība

1112

Dace Helmane

Valdes locekle

Kopš 2011. gada
dace.helmane@ilgtspeja.lv
Tel.:+371 29110260

174

Indriķis Liepa

Padomes loceklis

Kopš 2011. gada

175

Sigita Namatēva

Padomes locekle

Kopš 2011. gada

Dibinātāji

1351

www.tns.lv

179

www.zalais.lv

182

www.springvalley.lv