Header widget area right

Atbildīga biznesa novērtējums

Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, sadarbībā ar Swedbank Business Network piedāvājam tiem jaunu iespēju — Atbildīga biznesa novērtējumu.

Līdzīgi kā Ilgtspējas indeksā, arī Atbildīgā biznesa novērtējumā visi šie aspekti ir ietverti kritērijos, kas sadalīti piecās būtiskās sekcijās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība jeb vietējā kopiena.

Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50. Galvenie Atbildīga biznesa ieguvumi ir:

 • Bezmaksas pašvērtējums saskaņā ar starptautiskiem principiem
 • Iespēja salīdzināt savu sniegumu ar citiem Latvijas uzņēmumiem
 • Izglītības iespējas un ieteikumi snieguma uzlabošanai
 • Iespēja izmantot ekspertu izsniegto apliecinājumu uzņēmuma komunikācijā

Atbildīgs bizness

Pielikums žurnālam IR, kurā apkopoti Latvijas mazo uzņēmumu pieredzes stāsti un plašāka informācija par Atbildīga biznesa novērtējumu, tā ieguvumiem.

atbildgs bizness

Lasīt

Noskaidro sava uzņēmuma sniegumu Atbildīga biznesa novērtējumā

Atsauksmes

606
Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

Atbildīga uzņēmējdarbība ne tikai veicina valsts ekonomikas stabilitāti, bet arī liecina par uzņēmuma gatavību paaugstināt konkurētspēju un veidot pozitīvu dialogu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem. Līdz šim Ilgtspējas indeksā analizējām Latvijas lielo uzņēmumu tālredzīgo uzņēmējdarbības praksi.
Taču par darbiniekiem, sabiedrību, vidi domā arī daudzi mazie, vidējie un pat mikrouzņēmumi. Tieši tāpēc ir būtiski novērtēt to iniciatīvas un iedvesmot ar šiem piemēriem pārējos.

558
Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

Ilgtspējas indekss sniedz iespēju gan izvērtēt savu uzņēmumu, gan smelties jaunas idejas un padomus. Uzņēmumi, kas tajā piedalās, demonstrē ne tikai komunikāciju par stratēģiskajiem mērķiem, bet arī atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, ieviešot brīvprātīgas iniciatīvas, lai uzlabotu uzņēmuma darbības rādītājus un ilgtspēju. Tagad šāda iespēja ir arī mazajiem. Pārbaudot, cik atbildīgi tie ir, uzņēmumi varēs ieraudzīt savas stiprās un vājās puses, saprast, kurās jomās vēl ieguldāms darbs un kurās piemērojami korporatīvās atbildības principi.

Novērtēšanas process

Ikvienas organizācijas un uzņēmuma ilgtspēja balstās atbildībā pret sociālajiem, vides un ekonomiskajiem aspektiem. Līdzīgi kā ilgtspējas indeksā, arī atbildīga biznesa novērtējumā visi šie aspekti ir ietverti kritērijos, kas sadalīti piecās būtiskās sekcijās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība jeb vietējā kopiena.
Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50. Lai atvieglotu vērtējuma veikšanu, kā arī nodrošinātu pieeju arvien aktuāliem datiem par vidējo visu dalībnieku sniegumu, rīks darbojas tiešsaistes režīmā interneta vietnē Ilgtspeja.lv.
Lai uzņēmuma vadītājs vai pārstāvis varētu sākt pašvērtējumu, ir nepieciešams reģistrēties, norādot uzņēmuma nosaukumu, nozari un reģistrācijas vietu. Līdzīgi kā Ilgtspējas indekss, arī atbildīga biznesa novērtējums primāri ir sacensība pašam ar sevi, nevis konkurentiem. To ir svarīgi atcerēties, lai vērtēšanas rezultātā iegūtu objektīvo, nevis vēlamo priekšstatu par sava uzņēmuma sniegumu.
Iespējams, daļai uzņēmumu šis rīks kalpos kā sagatavošanās platforma pirms dalības Ilgtspējas indeksā, lai pievienotos sava veida uzņēmumu klubiņam, kas regulāri veic savu pašvērtējumu, aktīvi izmanto piedāvātās izglītības iespējas un veic pasākumus, lai pilnveidotu savu risku un procesu vadību.

Dalībnieki

 • ASEIM
 • Baltijas Fizioterapija
 • Dagmaara
 • Digital Mind
 • Dores fabrika
 • EXPRO
 • Evolve
 • JSRS
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 • RaviaS
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Serviss OZS
 • VELOSTAT
 • WSP
 • Wunderkraut Latvia

Noskaidro sava uzņēmuma sniegumu Atbildīga biznesa novērtējumā