Header widget area right

Ģimenei draudzīgs komersants

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimeņu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija jau vairākus gadus vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem Ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu iespējams saņemt uz 1 gadu, piedaloties Ilgtspējas indeksā un tā ietvaros iegūstot atbilstošu novērtējumu ekspertu noteiktajos kritērijos. Pretendējot uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu, uzņēmumiem ir iespēja demonstrēt savu pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem komersantiem.

Ģimenei draudzīga komersanta statuss tiek piešķirt ar mērķi veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabot ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.

No 2016. gada, piešķirot statusu, īpaši tiks novērtēti atbalsta pasākumi, piemēram, bērnu uzraudzība darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku.

Uzņēmumu arvien pieaugošā interese par šo iniciatīvu pierāda, ka šāds statuss biznesa vidē ir būtisks un sniedz virkni ieguvumu:

  • Veicina lojalitāti un piesaisti darba devējam
  • Paaugstina potenciālo darbinieku interesi par uzņēmumu
  • Sekmē uzņēmuma reputāciju

Ģimenei draudzīga komersanta logo

Logo savā komunikācijā var izmantot uzņēmumi, kuriem ir spēkā esošs Ģimenei draudzīga komersanta statuss

GimeneiDraudzigsKomersants_logo

Lejupielādēt

Piedalies Ilgtspējas indeksā un pretendē uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu

Atsauksmes

1221
Jānis Reirs, labklājības ministrs

Ģimenei draudzīga komersanta statuss tiek piešķirts jau devīto reizi, un ir gandarījums, ka interese par tā iegūšanu ar katru gadu pieaug. Tas liecina, ka arvien vairāk uzņēmumu izvēlas atbildīgu biznesu, veicinot darbiniekiem, klientiem un viņu ģimenēm piemērotu vidi, labvēlīgu attieksmi un savstarpējo cieņu. Rūpes un atbildība ir pamatprincipi gan cilvēka, gan uzņēmuma izaugsmei!

590
Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja

Šī iniciatīva ir izcils piemērs, kā apvienot spēkus kopīgu mērķu sasniegšanā. Sadarbība ar Labklājības ministriju ir paplašinājusi arī mūsu ekspertu zināšanas par ģimenei draudzīgiem biznesa principiem, bet galvenais – kopīgi esam veicinājuši plašāku uzņēmumu izpratni, zināšanas un interesi par Ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšanu.

Ieguvumi uzņēmumam

Lai gan darba devējam var šķist, ka laulība un bērni var traucēt darba kvalitātei, ģimene ir katras stabilas un veselas sabiedrības pamats. Tikai ģimene var dot bērniem harmonisku un laimīgu bērnību, radīt pilnvērtīgus sabiedrības locekļus ar stabilu un atbildīgu attieksmi pret dzīvi. Būtībā – tiek audzināta tā sabiedrības daļa, kas reiz kļūs par uzņēmējiem un darbiniekiem.

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimeņu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija jau vairākus gadus vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Īstenojot ģimenei draudzīgu komersantu kustību, valsts uzņēmējiem vēlas atgādināt, ka rūpes par labvēlīgu attieksmi pret darbiniekiem un klientu ģimenēm ne tikai veicina lojalitāti pret viņiem, bet arī uzlabo reputāciju, kas ir būtisks nosacījums klientu un profesionālu darbinieku piesaistē.

Uzņēmumi, kam tiek piešķirts šis statuss, saņem uzlīmi un statusa apliecinājumu, kuru var novietot darbiniekiem un klientiem redzamā vietā. Tāpat uzņēmums iegūst tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu izmantot mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

Būtiski, ka šo statusu nevar saņemt uzņēmums, kura darbība vai produkcija jebkādā veidā ir bērniem un ģimenei nedraudzīga, piemēram, tabakas izstrādājumu, alkohola un ieroču ražošana, azartspēles.

No 2014. gada Ģimenei draudzīga komersanta statusu iespējams iegūt uz vienu gadu, veicot pilnu novērtējumu pēc Ilgtspējas indeksa kritērijiem.

Ģimenei draudzīga komersanta statusa ieguvēji 2018. gadā

Uzņēmumi, kam statuss piešķirts un ir spēkā līdz 2019. gada jūnijam

1457
1448
1490
1527
638

Piedalies Ilgtspējas indeksā un pretendē uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu