Header widget area right

Ieteikumi darba devējiem un darbiniekiem ilgtspējīgas darba vides izveidošanai

InCSR

Darba devējiem:

 • Līdzsvarot darbam un privātai dzīvei atvēlēto laiku, lai dzīve nepaietu darbavietā.
 • Nodrošināt darbiniekiem apmācības kvalifikācijas celšanai un veicināt mūžizglītību.
 • Regulāri izvērtēt strādājošo darba spējas un piedāvāt tām atbilstošus darba pienākumus.
 • Izvērtēt darba vides riskus, ņemot vērā katra strādājošā vecumu un veselības stāvokli.
 • Pielāgot darba vietu katra darbinieka individuālajām spējām, prasmēm un veselības stāvoklim.
 • Vajadzības gadījumā izmantot aprīkojumu un citas palīg tehnoloģijas, kas palīdz mazināt fizisko darba slodzi
 • Ieviest īsākus, bet biežākus pārtraukumus un maiņu darbu.
 • Nodrošināt medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu, piemēram, masāžas pieejamību.
 • Gādāt par fizisko aktivitāšu iespējām mazkustīga darba veicējiem. Piemēram, organizēt sporta nodarbības.
 • Integrēt darba aizsardzību aktīvu vecumdienu politikā.
 • Uzlabot personāla un darba aizsardzības nodaļu darbības koordināciju.
 • Izveidot efektīvu sistēmu, kas nodrošina rehabilitāciju un veicina savainoto cilvēku atgriešanos darbā.

Darba ņēmējiem:

 • Sekot līdzi savam veselības stāvoklim jau no pirmās darba dienas un informēt darba devēju par veselības problēmām vai nespēju veikt pienākumus.
 • Atbildīgi attiekties pret darba drošības noteikumiem.
 • Izmantot darba pārtraukumus atpūtai un «nepārstrādāties». Pārmērīga slodze īsā laika posmā saīsina darba mūžu.
 • Izmantot darba devēju piedāvātās veselības aprūpes un fizisko aktivitāšu iespējas.
 • Nākt klajā ar ieteikumiem darba devējam, kā uzlabot darba vidi un drošību.

Comments are closed.