Header widget area right

Tikai katrs desmitais lielais uzņēmums Latvijā vērtējams kā atklāts

InCSR

Ceturtdien, 17. decembrī, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, Borenius partneris un Ilgtspējas indeksa eksperts Indriķis Liepa un McCANN Consulting valdes priekšsēdētājs un Ilgtspējas indeksa eksperts Arnis Vērzemnieks prezentēja jaunākā pētījuma rezultātus par lielāko Latvijas uzņēmumu atklātību.

Pētījuma rezultāti parāda, ka tikai neliela daļa no Latvijas Top500 uzņēmumiem proaktīvi atklāj informāciju par sevi. Lai gan lielākajai daļai (85%) Top500 uzņēmumu ir izstrādātas interneta vietnes, vidēji visi Latvijas lielākie uzņēmumi publisko tikai trešo daļu jeb 36% no informācijas, kuru svarīgi zināt klientiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm. Pat uzņēmumi ar 500 un vairāk darbiniekiem publiskojuši informāciju atbilstoši tikai 50% kritēriju.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane norāda: “Atklātība ir viens no atbildīga biznesa pamatprincipiem, tomēr ar nožēlu jāatzīst, ka kopumā Latvijas uzņēmumus nevar vērtēt kā atklātus. Faktiski tikai katrs desmitais no lielajiem uzņēmumiem publisko visu būtiskāko informāciju par sevi.”

Ņemot vērā lielo uzņēmumu ietekmi uz valsts ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi, satraucoši, ka tikai katrs desmitais (10%) publiskojis savus komercdarbības principus un tikai 7% proaktīvi definējuši prasības saviem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, turklāt šo uzņēmumu vidū ir tikai 5 valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības.

2016.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/95/ES noteiktiem lieliem uzņēmumiem un grupām būs obligāts pienākums atklāt nefinanšu un dažādības vadības informāciju. Lai gan Direktīvas prasību pārņemšana Latvijā vēl tikai norisinās, ir skaidrs, ka prasības attieksies uz kapitālsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kredītiestādēm, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuru bilances datumā vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 500 un bilances kopsumma pārsniedz 20 000 000 euro vai neto apgrozījums pārsniedz 40 000 000 euro.

Latvijā šobrīd nefinanšu pārskati ir publiski pieejami 7% lielo uzņēmumu, tai skaitā tikai 3 valsts kapitālsabiedrībām. “Pasaulē ilgtspējas ziņošanas prakse stabili pieaug, jo tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem atbildīgas un ilgtspējīgas biznesa prakses ieviešanai. Uzņēmumi izmanto šo instrumentu, lai mērītu un atskaitītos savām iekšējām un ārējām ietekmes pusēm par sniegumu vides, sociālajos ekonomiskajos un pārvaldības jautājumos. Nefinanšu informāciju arvien biežāk pieprasa arī potenciālie investori, pasūtītāji un īpašnieki,” norāda Arnis Vērzemnieks.

Pilna informācija par pētījumu pieejama: http://www.slideshare.net/Ilgtspeja/biznesa-tika-loma-uzmumos-latvijas-lielo-uzmumu-atkltba.

Comments are closed.