Header widget area right

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā bez maksas varēs novērtēt savu atbildības līmeni

InCSR

Jau septīto gadu Latvijā reģistrēti uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā, izmantojot iespēju bez maksas izvērtēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni. Lai pieteiktos novērtējumam, uzņēmumiem līdz 15. aprīlim jāpiereģistrējas vietnē www.incsr.eu sadaļā “Ilgtspējas indekss”.

Kopš šī bezmaksas novērtējuma rīka izstrādes 2009. gadā, tas ir būtiski pilnveidots un apvienots ar vairākām citām iniciatīvām, ļaujot Latvijas uzņēmumiem ne tikai iegūt analīzi savam sniegumam un ekspertu komentārus, bet arī pretendēt uz virkni dažādu apbalvojumu, piemēram, statusu Ģimenei draudzīgs komersants, Ārlietu ministrijas piešķirto Godīgas tirdzniecības balvu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apbalvojumu Reģiona spēks u.c.

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, piebilst: “Ilgtspējas indekss ir gadu gaitā pārbaudīts, attīstīts un Latvijas uzņēmumu atzīts instruments uzņēmuma ilgtspējīgas darbības novērtēšanai. Šobrīd indeksam ir piereģistrējušies jau vairāk nekā 70 Latvijas, to vidū arī vairākas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kuri rāda piemēru citiem.”

Vairākums jeb 89% no indeksa dalībniekiem turpina izvērtēt savu sniegumu katru gadu. Kā galvenos iemeslus dalībai Ilgtspējas indeksā uzņēmumi min, pirmkārt, vērtīgu labās prakses analīzi un ieteikumus attīstības iespējām. Otrkārt, iespēju sekot līdzi uzņēmuma snieguma dinamikai, kā arī salīdzināt to ar citu uzņēmumu rezultātiem. Treškārt, rezultātu un iegūtās atzinības izmantošanu uzņēmuma komunikācijā, piemēram, Godīgas tirdzniecības balva, kuru piešķir Ārlietu ministrija par cieņā, godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu.

Piedaloties Ilgtspējas indeksā, uzņēmumi tiešsaistes režīmā veic pašnovērtējumu atbilstoši virknei kritēriju stratēģiskās plānošana, vides aizsardzības, darba vides un citos būtiskos jautājumos. Maijā Ilgtspējas indeksa ekspertu komisija pārbaudīs un analizēs iesniegto informāciju, savukārt jūnija sākumā Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros tiks paziņoti rezultāti un apbalvoti labākie uzņēmumi dažādās kategorijās.

Comments are closed.