Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

Cilvēki

Kvalificēta darbaspēka motivācijā pieaug darba devēju attieksmes un novērtējuma nozīme

InCSR

Pieaugot kvalificēta darbaspēka trūkumam, darba devēji daudz vairāk sāk domāt par dažādām darbinieku motivācijas programmām, apzinoties, ka augsts atalgojums nav vienīgais faktors, izvēloties jaunu vai saglabājot esošo darba vietu, secināja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotās konferences “Motivēts darbinieks ilgtspējīgam biznesam” dalībnieki – uzņēmēji, kuri konferencē dalījās savā pieredzē par darbinieku motivācijas programmām.  

Read more

UNESCO globālais izglītības monitorings: izglītība ir sabiedrības, vides un ekonomikas attīstības priekšnoteikums

InCSR

Lai sasniegtu dažādu attīstības sektoru mērķus, ir jānovērtē izglītības izšķirošā nozīme ilgtspējīgā planētas un cilvēces attīstībā – tā tiek uzsvērts jaunajā UNESCO globālajā izglītības monitoringa ziņojumā “Izglītība cilvēkiem un planētai: ilgtspējīga nākotne visiem”. Latvijā tas tiks atklāts 14. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Pašvaldību savienības 4. stāva zālē (Mazā pils iela 1, Rīga).  

Read more

Atbildīga biznesa nedēļa apvieno lielākos Latvijas uzņēmumus

InCSR

Aizvadīta jau trešā Atbildīga biznesa nedēļa, kuras laikā tika rīkotas dažādas aktivitātes, veicinot sabiedrības un uzņēmēju izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu. Šogad tā dažādos pasākumos  pulcēja rekordlielu skaitu – gandrīz 400 pārstāvjus, gan no privātajiem un valsts uzņēmumiem, gan valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskā sektora.  

Read more

No 6. līdz 12. jūnijam Latvijā norisināsies Atbildīga biznesa nedēļa

InCSR

Lai veicinātu sabiedrības un uzņēmēju izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija jau trešo gadu organizē Atbildīga biznesa nedēļu. Tās laikā no 6. līdz 12. jūnijam norisināsies vairāku pasākumu cikls dažādām interešu grupām par tēmām, kas saistītas ar ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību.  

Read more

Ieteikumi darba devējiem un darbiniekiem ilgtspējīgas darba vides izveidošanai

InCSR

Darba devējiem:

 • Līdzsvarot darbam un privātai dzīvei atvēlēto laiku, lai dzīve nepaietu darbavietā.
 • Nodrošināt darbiniekiem apmācības kvalifikācijas celšanai un veicināt mūžizglītību.
 • Regulāri izvērtēt strādājošo darba spējas un piedāvāt tām atbilstošus darba pienākumus.
 • Izvērtēt darba vides riskus, ņemot vērā katra strādājošā vecumu un veselības stāvokli.
 • Pielāgot darba vietu katra darbinieka individuālajām spējām, prasmēm un veselības stāvoklim.
 • Vajadzības gadījumā izmantot aprīkojumu un citas palīg tehnoloģijas, kas palīdz mazināt fizisko darba slodzi
 • Ieviest īsākus, bet biežākus pārtraukumus un maiņu darbu.
 • Nodrošināt medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu, piemēram, masāžas pieejamību.
 • Gādāt par fizisko aktivitāšu iespējām mazkustīga darba veicējiem. Piemēram, organizēt sporta nodarbības.
 • Integrēt darba aizsardzību aktīvu vecumdienu politikā.
 • Uzlabot personāla un darba aizsardzības nodaļu darbības koordināciju.
 • Izveidot efektīvu sistēmu, kas nodrošina rehabilitāciju un veicina savainoto cilvēku atgriešanos darbā.
Darba ņēmējiem:
 • Sekot līdzi savam veselības stāvoklim jau no pirmās darba dienas un informēt darba devēju par veselības problēmām vai nespēju veikt pienākumus.
 • Atbildīgi attiekties pret darba drošības noteikumiem.
 • Izmantot darba pārtraukumus atpūtai un «nepārstrādāties». Pārmērīga slodze īsā laika posmā saīsina darba mūžu.
 • Izmantot darba devēju piedāvātās veselības aprūpes un fizisko aktivitāšu iespējas.
 • Nākt klajā ar ieteikumiem darba devējam, kā uzlabot darba vidi un drošību.

Read more

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā bez maksas varēs novērtēt savu atbildības līmeni

InCSR

Jau septīto gadu Latvijā reģistrēti uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā, izmantojot iespēju bez maksas izvērtēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni. Lai pieteiktos novērtējumam, uzņēmumiem līdz 15. aprīlim jāpiereģistrējas vietnē www.incsr.eu sadaļā “Ilgtspējas indekss”.  

Read more

Ceturtā daļa Latvijas darba ņēmēju pieļauj iespēju mainīt darbavietu

InCSR

Saskaņā ar pētījumu kompānijas TNS veikto pētījumu 2016. gada janvārī 28% Latvijas darba ņēmēju nav apmierināti ar savu pašreizējo darbu un 24% pieļauj iespēju to mainīt. Lai uzlabotu situāciju uzņēmumos un mazinātu darbinieku mainību, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts aicina Latvijas uzņēmējus izprast sava uzņēmuma sniegumu, piedaloties ikgadējā bezmaksas Ilgtspējas indeksa novērtējumā un pretendējot uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Lai pieteiktos novērtējumam, līdz 8. aprīlim jāaizpilda anketa interneta vietnē www.incsr.eu sadaļā “Ilgtspējas indekss”.  

Read more

Tikai katrs desmitais lielais uzņēmums Latvijā vērtējams kā atklāts

InCSR

Ceturtdien, 17. decembrī, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, Borenius partneris un Ilgtspējas indeksa eksperts Indriķis Liepa un McCANN Consulting valdes priekšsēdētājs un Ilgtspējas indeksa eksperts Arnis Vērzemnieks prezentēja jaunākā pētījuma rezultātus par lielāko Latvijas uzņēmumu atklātību.  

Read more

ES ik gadu zaudē 136 miljardus eiro dēļ stresa darbavietās – kā risināt?

InCSR

Stresu darba vietā var novērtēt un ar to tikt galā tāpat, kā ar citiem darba vides riskiem, ja vien uzņēmums apzinās problēmu un mērķtiecīgi pievēršas tās risināšanai – šāda atziņa izriet no Eiropas Savienības divus gadus ilgušās kampaņas «Veselīgas darba vietas uzvar stresu», un to apliecina arī sekmīgāko uzņēmumu piemērs. Viens no veiksmīgākajiem paraugiem stresa apkarošanā Latvijā ir loģistikas uzņēmums DHL, kur kampaņas noslēgumā viesojās Latvijas darba aizsardzības eksperti un masu mediju pārstāvji.  

Read more

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

InCSR

ES logo

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”. ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Projekta līguma numurs: VS/2015/0206 Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% - Latvijas valsts budžets). Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta Projekta koordinators: Labklājības ministrija  

Read more