Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

Vide

UNESCO globālais izglītības monitorings: izglītība ir sabiedrības, vides un ekonomikas attīstības priekšnoteikums

InCSR

Lai sasniegtu dažādu attīstības sektoru mērķus, ir jānovērtē izglītības izšķirošā nozīme ilgtspējīgā planētas un cilvēces attīstībā – tā tiek uzsvērts jaunajā UNESCO globālajā izglītības monitoringa ziņojumā “Izglītība cilvēkiem un planētai: ilgtspējīga nākotne visiem”. Latvijā tas tiks atklāts 14. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Pašvaldību savienības 4. stāva zālē (Mazā pils iela 1, Rīga).  

Read more

Atbildīga biznesa nedēļa apvieno lielākos Latvijas uzņēmumus

InCSR

Aizvadīta jau trešā Atbildīga biznesa nedēļa, kuras laikā tika rīkotas dažādas aktivitātes, veicinot sabiedrības un uzņēmēju izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu. Šogad tā dažādos pasākumos  pulcēja rekordlielu skaitu – gandrīz 400 pārstāvjus, gan no privātajiem un valsts uzņēmumiem, gan valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskā sektora.  

Read more

No 6. līdz 12. jūnijam Latvijā norisināsies Atbildīga biznesa nedēļa

InCSR

Lai veicinātu sabiedrības un uzņēmēju izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija jau trešo gadu organizē Atbildīga biznesa nedēļu. Tās laikā no 6. līdz 12. jūnijam norisināsies vairāku pasākumu cikls dažādām interešu grupām par tēmām, kas saistītas ar ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību.  

Read more

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā bez maksas varēs novērtēt savu atbildības līmeni

InCSR

Jau septīto gadu Latvijā reģistrēti uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā, izmantojot iespēju bez maksas izvērtēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni. Lai pieteiktos novērtējumam, uzņēmumiem līdz 15. aprīlim jāpiereģistrējas vietnē www.incsr.eu sadaļā “Ilgtspējas indekss”.  

Read more

Tikai katrs desmitais lielais uzņēmums Latvijā vērtējams kā atklāts

InCSR

Ceturtdien, 17. decembrī, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, Borenius partneris un Ilgtspējas indeksa eksperts Indriķis Liepa un McCANN Consulting valdes priekšsēdētājs un Ilgtspējas indeksa eksperts Arnis Vērzemnieks prezentēja jaunākā pētījuma rezultātus par lielāko Latvijas uzņēmumu atklātību.  

Read more

Atbildīga attieksme atmaksājas

InCSR

Dace Helmane, InCSR vadītāja Ļoti bieži tiekos ar uzņēmējiem, studentiem, ierēdņiem, un mūsu sarunas agrāk vai vēlāk nonāk līdz jautājumam – kas ir atbildīgs bizness? Savu atbildi vienmēr sāku ar to, ka atbildīgs uzņēmums ir pelnošs uzņēmums. Tomēr būtiski, ka finansiālie panākumi tiek gūti uz atbildīgiem pamatiem. Jebkuras organizācijas un arī uzņēmuma atbildība un ilgtspēja sākas ar darba vidi. Tikai kvalificēti un iesaistīti darbinieki spēs nodrošināt augstu kvalitāti un efektivitāti, tikai motivēta personāla gadījumā samazināsies darbinieku prombūtne un mainība. Tas nozīmē, ka darbinieki ir uzņēmuma vērtīgākais resurss un investīcijas tajā atmaksājas! Demogrāfiskās prognozes uzņēmumiem ir biedējošas. Jau tuvākajos piecos gados Latvijā tiek prognozēta ne tikai potenciālo darbinieku skaita samazināšanās, bet arī vietējā tirgus sarukšana. Šādā situācijā kļūst vēl svarīgāk ieguldīt savas zināšanas, laiku un arī finanses, lai šodien novērstu virkni nākotnes izaicinājumu. Turklāt pētījumi rāda, ka investīcijas vietējā sabiedrībā palīdz uzlabot uzņēmuma reputāciju un veicina lojalitāti esošo darbinieku vidū. Vēl viens nozīmīgs resurss, pret kuru ir jāizturas ar cieņu, ir vide. Mēs bieži esam dzirdējuši, ka atbildība par to gulstas tikai uz ražošanas uzņēmumiem. Tomēr visā pasaulē tiesiskais regulējums šajos jautājumos kļūst arvien stingrāks un neskar tikai reto uzņēmumu. Turklāt par vides jautājumiem aizvien biežāk runā tieši finanšu izteiksmē. Piemēram, Lielbritānijā ir aprēķināts, ka lielie uzņēmumi gadā varētu ieekonomēt vairāk nekā 340 miljonus eiro, samazinot enerģijas patēriņu par 1%. Vai esat apzinājuši, cik iespējams ietaupīt jūsu uzņēmumā? Atbildīgu ideju tirgus dalībnieki ar saviem stāstiem apliecina, ka nav nepieciešamas nopietnas investīcijas un resursi, lai īstenotu atbildīgu nostāju pret saviem darbiniekiem, apkārtējo vidi, sabiedrību, klientiem un piegādātājiem. Svarīga ir attieksme un apziņa, ka atbildīgs bizness atmaksājas!

Read more

Iepakojuma svara noteikšana nesverot

InCSR

Kas nosaka to, kādas metodes izmantojamas preču iepakojuma svara noteikšanai? Dabas resursu nodokļa likuma 24.panta 3.daļā ir norādīts, ka Ministru kabinets nosaka iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanas metodes, kuras izmantojamas gadījumos, ja nodokļa maksātāja rīcībā nav iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinošu uzskaites dokumentu. Šīs metodes ir nosauktas Ministru kabineta noteikumu Nr.404 «Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju» 54.punktā, un tās ir divas: tiešā noteikšanas metode un netiešā noteikšanas metode.  

Read more

Uzņēmumi sāk apzināties savu ietekmi uz vidi

InCSR

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Jēdzieni «korporatīvā atbildība» un «ilgtspēja» pēdējos gados izskan arvien biežāk, tomēr nereti tie joprojām tiek saistīti tikai ar labdarību vai nepieciešamību būt «labiem», «zaļiem». Ikviena uzņēmuma pamatmērķis ir gūt peļņu, tomēr, lai nodrošinātu finansiālos panākumus ilgtermiņā, ir svarīgi īstenot atbildīgu pieeju ne tikai pret saviem darbiniekiem un vietējo kopienu, bet arī apkārtējo vidi.  

Read more

Kļūstam atbildīgāki par savu atstāto nospiedumu vidē

InCSR

Sigita Namatēva, „Latvijas Zaļais punkts” valdes priekšsēdētāja

Atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi ir nevis papildu pienākums un labdarība, bet gan daļa no uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģijas. Nav būtiski, cik darbinieku tajā strādā un kāds ir tā pamatprofils. Ikviens uzņēmums var sākt no mazumiņa ar mērķi sasniegt vairāk.  

Read more

Ieteikumi, kā sagaidīt Ziemassvētkus atbildīgi un videi draudzīgi

InCSR

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā iedzīvotāji svētku laikā var paust savu izpratni un atbalstu atbildīgam biznesam, ir noteikt, kādām precēm un pakalpojumiem tiek tērēti līdzekļi. Pārdomāta dāvanu iegāde un svinību organizēšana var sekmēt ne tikai sabiedrības, bet arī pašu uzņēmumu izpratnes paaugstināšanos par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Salīdzinot ar datiem Eiropā (vairāk nekā 70%*), Latvijā dzīvojošie gandrīz divreiz retāk (39%**) pēdējā gada laikā ir atteikušies no tādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem, kuru rīcību tie neatbalsta.  

Read more