Header widget area right

Iesaisties Atbildīga biznesa nedēļā

Atbildīga biznesa nedēļā var iesaistīties jebkura organizācija un uzņēmums, kas ir ieinteresēts dalīties ar savu pieredzi, zināšanām vai paveiktajiem labajiem darbiem un reizē veicināt atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību vietējā kopienā.

Atbildīga biznesa nedēļa ir iespēja saviem darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētajām personām pastāstīt par jūsu zināšanām un praksi.

Dalieties ar savām aktivitātēm un ar citām Atbildīga biznesa nedēļas ziņām, izmantojot nedēļas mirkļbirku #abn2017

  • Īstenojiet izglītības un iesaistes aktivitātes savām ietekmes pusēm
  • Veiciniet atbildību darbinieku, klientu un partneru vidū
  • Dalieties ar atbildīga biznesa ziņām medijos un sociālajos tīklos

Atbildīga biznesa nedēļas logo

Atbalsti Atbildīga biznesa nedēļu, izmantojot savā komunikācijā tās logo

ABN logo_2017_bezgadaColor

Lejupielādēt

Sekmē izpratni un pieprasījumu pēc godīgas, ētiskas un atbildīgas uzņēmējdarbības

Atbildīgu biznesu palīdz veicināt

1

2

3

Atbildīga biznesa nedēļa tiek organizēta sadarbībā ar

615
616

Dalībnieki

Labklājības ministrija


Labklājības ministrija Ilgtspējas indeksa ietvaros noteiks un sveiks Ģimenei draudzīgos komersantus.

Sabiedrības integrācijas fonds


Sabiedrības integrācijas fonds Ilgtspējas indeksa ietvaros pasniegs balvas dzimumu līdztiesīgākajam uzņēmumam un dažādībai atvērtākajam uzņēmumam.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība


Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonijas ietvaros tiks pasniegta Sociālā dialoga līdera balva.

Aktivitātes

Forums ``Latvija - ILGT-SPĒJA?`` 29. maijā

Atbildīgu ideju tirgus 31. maijā

Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonija 1. jūnijā.

Sekmē izpratni un pieprasījumu pēc godīgas, ētiskas un atbildīgas uzņēmējdarbības