Header widget area right

Iesaisties Atbildīga biznesa nedēļā

Atbildīga biznesa nedēļā var iesaistīties jebkura organizācija un uzņēmums, kas ir ieinteresēts dalīties ar savu pieredzi, zināšanām vai paveiktajiem labajiem darbiem un reizē veicināt atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību vietējā kopienā.

Atbildīga biznesa nedēļa ir iespēja saviem darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētajām personām pastāstīt par jūsu zināšanām un praksi.

Dalieties ar savām aktivitātēm un ar citām Atbildīga biznesa nedēļas ziņām, izmantojot nedēļas mirkļbirku #abn2018

  • Īstenojiet izglītības un iesaistes aktivitātes savām ietekmes pusēm
  • Veiciniet atbildību darbinieku, klientu un partneru vidū
  • Dalieties ar atbildīga biznesa ziņām medijos un sociālajos tīklos

Atbildīga biznesa nedēļas logo

Atbalsti Atbildīga biznesa nedēļu, izmantojot savā komunikācijā tās logo

ABN logo_2017_bezgadaColor

Lejupielādēt

Atbildīga biznesa nedēļas aktivitātes

13. jūnijs

Atbildīgu ideju tirgus

 

Atskats uz 2017. gada pasākumu

14. jūnijs

Biznesa mītaps “Ātrais randiņš ar ministriem”

Atskats uz 2017. gada pasākumu

14.jūnijs

Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonija

Atskats uz 2017. gada pasākumu

15.jūnijs

Īpašais laikraksta “Diena” pielikums “Uzņēmēju Diena”

Izdevums ikgadēji veltīts dažādiem atbildīga biznesa aspektiem un labās prakses piemēriem

Izpratni par atbildīgu biznesu palīdz veicināt

Latvenergo

Swedbank logo

ldz-logo

Altum logo

CSDD logo

Sekmē izpratni un pieprasījumu pēc godīgas, ētiskas un atbildīgas uzņēmējdarbības