Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

Darba vide

10 padomi, kā pārvarēt stresu darba vietā

InCSR

  1. Uzņēmumā darba aizsardzības sistēmas ietvaros pret psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem izturēties tieši tāpat, kā pret jebkuru citu riska faktoru – identificēt un novērst ne tikai trokšņa un ķīmisko vielu iedarbību, bet arī psihoemocionālos riska faktorus;
  2. Darba slodzi sadalīt vienmērīgi starp visiem darbiniekiem, ņemot vērā katra stiprās puses un intereses;
  3. Darba un atpūtas laiku pielāgot katra darbinieka dzīves ritmam un individuālajām vajadzībām, piemēram, skolēnu vecākiem rast iespēju izmantot atvaļinājumu skolēnu brīvdienās;
  4. Katram darbiniekam individuāli izstrādāt un ar pašu darbinieku pārrunāt viņa profesionālās izaugsmes iespējas, lai darba vieta būt ne vien prasmju patērētāja, bet arī to papildinātāja;
  5. Attīstīt uzņēmuma iekšējo komunikāciju un meklēt veidus darbinieku iesaistīšanai uzņēmuma dzīvē un lēmumu pieņemšanā;
  6. Ieviest dažādas atbalsta programmas, piemēram, apmaksātas sporta aktivitātes pēc darba vai veselīga dzīvesveida popularizēšanu;
  7. Organizēt stresa pārvaldības mācības, lai arī darbinieki zinātu, kā rodas stress un kā tam neļaut ietekmēt darbaspējas un veselību;
  8. Veidot uzņēmumā kultūru, kas mudina darbiniekus kritiski izvērtēt savas spējas tikt galā ar saņemto uzdevumu. Darbiniekiem jājūtas brīviem godīgi informēt vadību, ja viņi apzinās, ka nespēs laikā paveikt darbu;
  9. Gādāt, lai darbinieki kolektīvā jūtas labi un uzņēmumā valdītu draudzīga atmosfēra;
  10. Uzņēmuma vadībai atbalstīt un īstenot darbinieku idejas attiecībā uz darba vidi, bet darbiniekiem būt aktīviem ieteikumu sagatavošanā, jo viņi vislabāk pārzina un izjūt darba vides problēmas, tāpēc var ieteikt labākos un vienkāršākos risinājumus.

Read more

Dažādības vadība: darbinieki ar īpašām vajadzībām

InCSR

Iniciatīva:

Kopā ar jauniešu organizāciju „Go Beyond” tika nolemts īstenot sociālo projektu „Nodarbinātības veicināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kas sekmētu gan šādu cilvēku nodarbināšanu „Rimi Latvia”, gan arī nodrošinātu uzņēmuma vadītājus ar detalizētu informāciju par specifiskiem nosacījumiem šādā gadījumā.

Rezultāts:

2013. gadā nodarbināti 126 cilvēki ar īpašām vajadzībām (2012. gadā – 103). Kopā ar jauniešu organizāciju „Go Beyond” izveidotas vadlīnijas šādu cilvēku nodarbināšanai. Sākta sadarbība ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), nodrošinot prakses vietas „Rimi” veikalos SIVA koledžas studentiem.

Nākotnes izaicinājumi:

Izveidotās vadlīnijas ieviest uzņēmumā un īstenot labo praksi, nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Piesaistīt valsts akreditētu programmu absolventus ar invaliditāti no SIVA koledžas, Jūrmalas profesionālās vidusskolas un citām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

Read more

Iespējas dažiem vs dzīvesveids visiem – dzīvesveida programma

InCSR

Iniciatīva:

Dzīvesveida programmas „Aktīvs. Vesels. Iedvesmots!” mērķis ir iesaistīt darbiniekus fiziskās aktivitātēs darba laikā, bagātināt darba vidi un mudināt ieturēt veselīgu dzīvesveidu. Tagad darbinieki kabinetos vingro, brauc ar riteni, kāpj pa kāpnēm, meditē, kopīgi tievē, ziedo labdarībai un dara dučiem citu lietu, kas sniedz morālu un fizisku gandarījumu. Sporta spēles ir pārtapušas par Darbinieku ģimeņu dienu, sporta klubs gaida iesācējus.  

Read more

1500 zaļo ideju vēstneši jeb Zaļais gads SEB bankā

InCSR

SEB grupas vides mērķis ir no 2008. līdz 2015. gadam par 45% samazināt CO2 izmešu daudzumu. Ar kampaņas  palīdzību uzņēmums vēlējās samazināt katra darbinieka negatīvo ietekmi uz vidi, veicināt bankas pakalpojumu pievienoto vērtību, kā arī meklēt risinājums, kā ar zaļo ideju palīdzību sasniegt biznesa mērķus.  

Read more

Ar velo uz darbu!

InCSR

DHL Mārupes birojs nodarbina gandrīz 100 cilvēkus, kam ik dienu jāmēro ceļš uz darba vietu netālu no lidostas. Rīdziniekiem ir iespēja izmantot darbinieku autobusu, kas kursē no Purvciema līdz Mārupei. Vairākums kolēģu izmanto privāto automašīnu.  

Read more

Ētiska uzņēmējdarbības prakse un tās izpratnes veicināšana

InCSR

Iniciatīva:

CEMEX Profesionālajā un ētikas kodeksā ir apkopoti ētiskas un godīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi, tai skaitā, cilvēktiesības, diskriminācijas aizliegums, kā arī apņemšanās tos ievērot. CEMEX pieņem darbā darbiniekus, pamatojoties uz viņu spējām, karjeras pieredzi, nevis dzimumu, vecumu, ādas krāsu vai citām personības pazīmēm. CEMEX personāla politika ir caurspīdīga: darba iespējas un izaugsme tiek veicināta gan sievietēm, gan vīriešiem. Arī attiecībā uz darba samaksu CEMEX ievēro vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principus.  

Read more

Pārmaiņu vadība jeb Ko nozīmē būt atbildīgiem darbinieku skaita samazināšanas gadījumā

InCSR

Iniciatīva:

Lai ieviestu pārmaiņas un saglabātu līderpozīcijas nozarē, atlaistajiem darbiniekiem tika piedāvāta plaša finanšu un sociālā atbalsta programma, kas ietvēra ne tikai kompensāciju, bet arī darbā iekārtošanas pakalpojumus, palīdzību CV sagatavošanā, padomus darba intervijām, kā arī psihologa konsultācijas. Sadarbībā ar nozares asociācijām un uzņēmumiem „Aldaris” izveidoja katalogu ar vairāk nekā 180 vakancēm, tāpat daļai darbinieku piedāvāja darbu „Carlsberg Grupā”. Uzņēmums izveidoja motivācijas programmu darbiniekiem, kas turpināja strādāt kompānijā. Visas iniciatīvas tika ieviestas ciešā sadarbībā ar arodbiedrību.  

Read more

Vērtību radīšanas un iedzīvināšanas projekts POLKA

InCSR

Iniciatīva:

Vērtību radīšanai un iedzīvināšanai uzņēmumā "Cēsu alus" bija vairākas fāzes.  

Read more

Drošas un atbildīgas eko-braukšanas programma

InCSR

Iniciatīva:

Lai veicinātu drošu pārvietošanos ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, uzņēmums ir ieviesis atbildīgas un ekonomiskas braukšanas programmu, palielinot darbinieku, kā arī viņu ģimenes locekļu izpratni par drošu un videi draudzīgu braukšanu, samazinot oglekļa dioksīda izmešu apjomu. Turklāt, lai sniegtu papildu drošību, transportlīdzekļi tiek aprīkoti ar inovatīvu sadursmju novēršanas tehnoloģiju „Mobileye”, kas analizē braukšanas uzvedību, apkārtējo vidi un apdraudējuma gadījumā dod signālu vadītājam.  

Read more

Zināšanu un pieredzes apmaiņa apmācībās – izaicinājums, ieguldījums un ieguvums

InCSR

Iniciatīva:

GRIFS AG ir izstrādāta programma ar mērķi apmācīt un instruēt darbiniekus tā, lai ikviens pārzinātu ne vien klienta un uzņēmuma prasības kvalitatīvam darbam, bet zinātu arī likumdošanas normas. Ikviens, uzsākot darbu, iziet 8 apmācību kursu objektā un noklausās 8 stundu mācību ciklu birojā. Pasniedzēji, kas vada šo ciklu, ir GRIFS AG vadības līmeņa drošības speciālisti.  

Read more