Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

Vietējā kopiena

Dažādības vadība: darbinieki ar īpašām vajadzībām

InCSR

Iniciatīva:

Kopā ar jauniešu organizāciju „Go Beyond” tika nolemts īstenot sociālo projektu „Nodarbinātības veicināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kas sekmētu gan šādu cilvēku nodarbināšanu „Rimi Latvia”, gan arī nodrošinātu uzņēmuma vadītājus ar detalizētu informāciju par specifiskiem nosacījumiem šādā gadījumā.

Rezultāts:

2013. gadā nodarbināti 126 cilvēki ar īpašām vajadzībām (2012. gadā – 103). Kopā ar jauniešu organizāciju „Go Beyond” izveidotas vadlīnijas šādu cilvēku nodarbināšanai. Sākta sadarbība ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), nodrošinot prakses vietas „Rimi” veikalos SIVA koledžas studentiem.

Nākotnes izaicinājumi:

Izveidotās vadlīnijas ieviest uzņēmumā un īstenot labo praksi, nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Piesaistīt valsts akreditētu programmu absolventus ar invaliditāti no SIVA koledžas, Jūrmalas profesionālās vidusskolas un citām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

Read more

Drošas un atbildīgas eko-braukšanas programma

InCSR

Iniciatīva:

Lai veicinātu drošu pārvietošanos ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, uzņēmums ir ieviesis atbildīgas un ekonomiskas braukšanas programmu, palielinot darbinieku, kā arī viņu ģimenes locekļu izpratni par drošu un videi draudzīgu braukšanu, samazinot oglekļa dioksīda izmešu apjomu. Turklāt, lai sniegtu papildu drošību, transportlīdzekļi tiek aprīkoti ar inovatīvu sadursmju novēršanas tehnoloģiju „Mobileye”, kas analizē braukšanas uzvedību, apkārtējo vidi un apdraudējuma gadījumā dod signālu vadītājam.  

Read more