Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

ES ik gadu zaudē 136 miljardus eiro dēļ stresa darbavietās – kā risināt?

InCSR

Stresu darba vietā var novērtēt un ar to tikt galā tāpat, kā ar citiem darba vides riskiem, ja vien uzņēmums apzinās problēmu un mērķtiecīgi pievēršas tās risināšanai – šāda atziņa izriet no Eiropas Savienības divus gadus ilgušās kampaņas «Veselīgas darba vietas uzvar stresu», un to apliecina arī sekmīgāko uzņēmumu piemērs. Viens no veiksmīgākajiem paraugiem stresa apkarošanā Latvijā ir loģistikas uzņēmums DHL, kur kampaņas noslēgumā viesojās Latvijas darba aizsardzības eksperti un masu mediju pārstāvji.  

Read more

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

InCSR

ES logo

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”. ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Projekta līguma numurs: VS/2015/0206 Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% - Latvijas valsts budžets). Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta Projekta koordinators: Labklājības ministrija  

Read more

Break the Circle – noskaidrojam Latvijas uzņēmumu praksi biznesa ētikas jautājumos

InCSR

file000760011220Sadarbībā ar starptautisko studentu organizāciju AIESEC Latvijā šī gada jūnijā - jūlijā īstenojam projektu Break the Circle, kura mērķis ir noskaidrot Latvijas uzņēmumu praksi biznesa ētikas jautājumos. Projekta ietvaros studenti no Honkongas, Horvātijas, ASV, Portugāles un Vācijas apzinās Latvijas uzņēmumu labo praksi, kā arī noskaidros uzņēmumu darbinieku izpratni un attieksmi biznesa ētikas jautājumos. Aicinām visus interesentus aizpildīt aptaujas anketu, kuras nobeigumā būs iespēja norādīt savu e-pasta adresi, lai saņemtu ielūgumu uz īpašu izglītojošu pasākumu šī gada 23. jūlijā.

Šīs anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes, un tās rezultāti tiks analizēti anonīmi kumulatīvā veidā. Lūdzu, atbildiet uz visiem jautājumiem godīgi un objektīvi!
* Обязательно
  Это обязательный вопрос
  Это обязательный вопрос
  Завершено: 10%

Read more

Atbildīga attieksme atmaksājas

InCSR

Dace Helmane, InCSR vadītāja Ļoti bieži tiekos ar uzņēmējiem, studentiem, ierēdņiem, un mūsu sarunas agrāk vai vēlāk nonāk līdz jautājumam – kas ir atbildīgs bizness? Savu atbildi vienmēr sāku ar to, ka atbildīgs uzņēmums ir pelnošs uzņēmums. Tomēr būtiski, ka finansiālie panākumi tiek gūti uz atbildīgiem pamatiem. Jebkuras organizācijas un arī uzņēmuma atbildība un ilgtspēja sākas ar darba vidi. Tikai kvalificēti un iesaistīti darbinieki spēs nodrošināt augstu kvalitāti un efektivitāti, tikai motivēta personāla gadījumā samazināsies darbinieku prombūtne un mainība. Tas nozīmē, ka darbinieki ir uzņēmuma vērtīgākais resurss un investīcijas tajā atmaksājas! Demogrāfiskās prognozes uzņēmumiem ir biedējošas. Jau tuvākajos piecos gados Latvijā tiek prognozēta ne tikai potenciālo darbinieku skaita samazināšanās, bet arī vietējā tirgus sarukšana. Šādā situācijā kļūst vēl svarīgāk ieguldīt savas zināšanas, laiku un arī finanses, lai šodien novērstu virkni nākotnes izaicinājumu. Turklāt pētījumi rāda, ka investīcijas vietējā sabiedrībā palīdz uzlabot uzņēmuma reputāciju un veicina lojalitāti esošo darbinieku vidū. Vēl viens nozīmīgs resurss, pret kuru ir jāizturas ar cieņu, ir vide. Mēs bieži esam dzirdējuši, ka atbildība par to gulstas tikai uz ražošanas uzņēmumiem. Tomēr visā pasaulē tiesiskais regulējums šajos jautājumos kļūst arvien stingrāks un neskar tikai reto uzņēmumu. Turklāt par vides jautājumiem aizvien biežāk runā tieši finanšu izteiksmē. Piemēram, Lielbritānijā ir aprēķināts, ka lielie uzņēmumi gadā varētu ieekonomēt vairāk nekā 340 miljonus eiro, samazinot enerģijas patēriņu par 1%. Vai esat apzinājuši, cik iespējams ietaupīt jūsu uzņēmumā? Atbildīgu ideju tirgus dalībnieki ar saviem stāstiem apliecina, ka nav nepieciešamas nopietnas investīcijas un resursi, lai īstenotu atbildīgu nostāju pret saviem darbiniekiem, apkārtējo vidi, sabiedrību, klientiem un piegādātājiem. Svarīga ir attieksme un apziņa, ka atbildīgs bizness atmaksājas!

Read more

Iepakojuma svara noteikšana nesverot

InCSR

Kas nosaka to, kādas metodes izmantojamas preču iepakojuma svara noteikšanai? Dabas resursu nodokļa likuma 24.panta 3.daļā ir norādīts, ka Ministru kabinets nosaka iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanas metodes, kuras izmantojamas gadījumos, ja nodokļa maksātāja rīcībā nav iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinošu uzskaites dokumentu. Šīs metodes ir nosauktas Ministru kabineta noteikumu Nr.404 «Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju» 54.punktā, un tās ir divas: tiešā noteikšanas metode un netiešā noteikšanas metode.  

Read more

Iedzīvotājiem preces kvalitāte svarīgāka par nomaksātiem nodokļiem

InCSR

Produktu vai pakalpojumu iegādē Latvijas iedzīvotājiem svarīgākie aspekti ir kvalitāte (99%), cena (97%) un uzņēmuma reputācija (89%). Absolūtajam vairākumam iedzīvotāju kvalitātes aspekts ir noteicošais, iegādājoties apģērbu, mājsaimniecības preces, pārtikas produktus, kā arī pērkot medikamentus un ilgstošas lietošanas preces, liecina TNS veiktais pētījums.  

Read more

Uzņēmumi sāk apzināties savu ietekmi uz vidi

InCSR

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Jēdzieni «korporatīvā atbildība» un «ilgtspēja» pēdējos gados izskan arvien biežāk, tomēr nereti tie joprojām tiek saistīti tikai ar labdarību vai nepieciešamību būt «labiem», «zaļiem». Ikviena uzņēmuma pamatmērķis ir gūt peļņu, tomēr, lai nodrošinātu finansiālos panākumus ilgtermiņā, ir svarīgi īstenot atbildīgu pieeju ne tikai pret saviem darbiniekiem un vietējo kopienu, bet arī apkārtējo vidi.  

Read more

Kļūstam atbildīgāki par savu atstāto nospiedumu vidē

InCSR

Sigita Namatēva, „Latvijas Zaļais punkts” valdes priekšsēdētāja

Atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi ir nevis papildu pienākums un labdarība, bet gan daļa no uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģijas. Nav būtiski, cik darbinieku tajā strādā un kāds ir tā pamatprofils. Ikviens uzņēmums var sākt no mazumiņa ar mērķi sasniegt vairāk.  

Read more

Ieteikumi, kā sagaidīt Ziemassvētkus atbildīgi un videi draudzīgi

InCSR

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā iedzīvotāji svētku laikā var paust savu izpratni un atbalstu atbildīgam biznesam, ir noteikt, kādām precēm un pakalpojumiem tiek tērēti līdzekļi. Pārdomāta dāvanu iegāde un svinību organizēšana var sekmēt ne tikai sabiedrības, bet arī pašu uzņēmumu izpratnes paaugstināšanos par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Salīdzinot ar datiem Eiropā (vairāk nekā 70%*), Latvijā dzīvojošie gandrīz divreiz retāk (39%**) pēdējā gada laikā ir atteikušies no tādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem, kuru rīcību tie neatbalsta.  

Read more

10 padomi, kā pārvarēt stresu darba vietā

InCSR

 1. Uzņēmumā darba aizsardzības sistēmas ietvaros pret psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem izturēties tieši tāpat, kā pret jebkuru citu riska faktoru – identificēt un novērst ne tikai trokšņa un ķīmisko vielu iedarbību, bet arī psihoemocionālos riska faktorus;
 2. Darba slodzi sadalīt vienmērīgi starp visiem darbiniekiem, ņemot vērā katra stiprās puses un intereses;
 3. Darba un atpūtas laiku pielāgot katra darbinieka dzīves ritmam un individuālajām vajadzībām, piemēram, skolēnu vecākiem rast iespēju izmantot atvaļinājumu skolēnu brīvdienās;
 4. Katram darbiniekam individuāli izstrādāt un ar pašu darbinieku pārrunāt viņa profesionālās izaugsmes iespējas, lai darba vieta būt ne vien prasmju patērētāja, bet arī to papildinātāja;
 5. Attīstīt uzņēmuma iekšējo komunikāciju un meklēt veidus darbinieku iesaistīšanai uzņēmuma dzīvē un lēmumu pieņemšanā;
 6. Ieviest dažādas atbalsta programmas, piemēram, apmaksātas sporta aktivitātes pēc darba vai veselīga dzīvesveida popularizēšanu;
 7. Organizēt stresa pārvaldības mācības, lai arī darbinieki zinātu, kā rodas stress un kā tam neļaut ietekmēt darbaspējas un veselību;
 8. Veidot uzņēmumā kultūru, kas mudina darbiniekus kritiski izvērtēt savas spējas tikt galā ar saņemto uzdevumu. Darbiniekiem jājūtas brīviem godīgi informēt vadību, ja viņi apzinās, ka nespēs laikā paveikt darbu;
 9. Gādāt, lai darbinieki kolektīvā jūtas labi un uzņēmumā valdītu draudzīga atmosfēra;
 10. Uzņēmuma vadībai atbalstīt un īstenot darbinieku idejas attiecībā uz darba vidi, bet darbiniekiem būt aktīviem ieteikumu sagatavošanā, jo viņi vislabāk pārzina un izjūt darba vides problēmas, tāpēc var ieteikt labākos un vienkāršākos risinājumus.

Read more