Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

Kā nomērīt zīmola vērtību biznesā?

InCSR

Pasaulē ir daudz populāru zīmolu, tomēr tikai dažiem piemīt magnētiska neatvairāmība. Zīmolu neatvairāmība – tā nav tikai laba atpazīstamība, reputācija vai popularitāte. Neatvairāmi zīmoli ir tie, kuri ir „pārkāpuši” preču zīmes robežu. Tie ir zīmoli, kuri spēj dzīvot ilgtspējīgi un būt biznesa attīstības iespēja un garants.  

Read more

Par mērķtiecīgu ieguldījumu sabiedrības attīstībā

InCSR

Arnis Marcinkēvičs, McCANN Consulting valdes priekšsēdētājs

Viens no ilgtspējīga biznesa modeļa principiem ir uzņēmuma devums vietējās kopienas izaugsmē. Diemžēl nereti tas tiek jaukts ar mārketinga aktivitātēm, jo īpaši sponsorēšanu. Vērtējot uzņēmumu sniegumu Ilgtspējas indeksā, ir gadījumi, kad kā pierādījumi uzņēmuma īstenotajām sabiedrības atbalsta aktivitātēm tiek iesniegti nevis sabiedrības atbalsta politikas dokumenti, bet gan mārketinga plāni.  

Read more

Ilgtspējas kritēriju integrācija uzņēmuma iepirkumu procedūrās

InCSR

Iniciatīva:

Līdztekus biznesa piedāvājuma detaļām „Swedbank” interesē uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas politika, darba vides aizsardzība, darba attiecību un atalgojuma regulējums, diskriminācijas, bērnu un jauniešu darba, veselības un drošības jautājumi, vides aspektu pārvaldība un citas jomas. Par noteiktu standartu ievērošanu šajos jautājumos „Swedbank” ar saviem piegādātājiem slēdz vienošanos, kā arī veic uzņēmumu auditus.

Rezultāts:

Šodien visi „Swedbank Latvija” piegādātāji ir apņēmušies izpildīt ilgtspējas prasības. Pagājušajā gadā veicām pirmos divus Latvijas piegādātāju auditus. Turpinām fokusēties uz vidējiem uzņēmumiem, kam mēs gribam palīdzēt izaugt ilgtspējas ziņā.

Nākotnes izaicinājumi:

Kopīgi ar partneriem jāveido izpratne par to, ka ilgtspēja atmaksājas, un ticība tam, ka arī vietējais uzņēmums var atbilst šķietami sarežģītiem ilgtspējas kritērijiem.

Read more

Dažādības vadība: darbinieki ar īpašām vajadzībām

InCSR

Iniciatīva:

Kopā ar jauniešu organizāciju „Go Beyond” tika nolemts īstenot sociālo projektu „Nodarbinātības veicināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kas sekmētu gan šādu cilvēku nodarbināšanu „Rimi Latvia”, gan arī nodrošinātu uzņēmuma vadītājus ar detalizētu informāciju par specifiskiem nosacījumiem šādā gadījumā.

Rezultāts:

2013. gadā nodarbināti 126 cilvēki ar īpašām vajadzībām (2012. gadā – 103). Kopā ar jauniešu organizāciju „Go Beyond” izveidotas vadlīnijas šādu cilvēku nodarbināšanai. Sākta sadarbība ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), nodrošinot prakses vietas „Rimi” veikalos SIVA koledžas studentiem.

Nākotnes izaicinājumi:

Izveidotās vadlīnijas ieviest uzņēmumā un īstenot labo praksi, nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Piesaistīt valsts akreditētu programmu absolventus ar invaliditāti no SIVA koledžas, Jūrmalas profesionālās vidusskolas un citām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

Read more

Grab and run?*

InCSR

Indriķis Liepa, zvērināts advokāts, advokātu biroja „Borenius” partneris

„Es esmu gatavs uzticēties jebkuram zaglim un rīkļurāvējam, taču ne Latvijas lielajām būvkompānijām!” Šo frāzi nav teikusi aizkaitināta večiņa pēc nacionālās televīzijas sižeta noskatīšanās par notikumiem Zolitūdē, bet X kungs, kas ilgstoši strādā būvniecības industrijā.  

Read more

Iespējas dažiem vs dzīvesveids visiem – dzīvesveida programma

InCSR

Iniciatīva:

Dzīvesveida programmas „Aktīvs. Vesels. Iedvesmots!” mērķis ir iesaistīt darbiniekus fiziskās aktivitātēs darba laikā, bagātināt darba vidi un mudināt ieturēt veselīgu dzīvesveidu. Tagad darbinieki kabinetos vingro, brauc ar riteni, kāpj pa kāpnēm, meditē, kopīgi tievē, ziedo labdarībai un dara dučiem citu lietu, kas sniedz morālu un fizisku gandarījumu. Sporta spēles ir pārtapušas par Darbinieku ģimeņu dienu, sporta klubs gaida iesācējus.  

Read more

1500 zaļo ideju vēstneši jeb Zaļais gads SEB bankā

InCSR

SEB grupas vides mērķis ir no 2008. līdz 2015. gadam par 45% samazināt CO2 izmešu daudzumu. Ar kampaņas  palīdzību uzņēmums vēlējās samazināt katra darbinieka negatīvo ietekmi uz vidi, veicināt bankas pakalpojumu pievienoto vērtību, kā arī meklēt risinājums, kā ar zaļo ideju palīdzību sasniegt biznesa mērķus.  

Read more

Ar velo uz darbu!

InCSR

DHL Mārupes birojs nodarbina gandrīz 100 cilvēkus, kam ik dienu jāmēro ceļš uz darba vietu netālu no lidostas. Rīdziniekiem ir iespēja izmantot darbinieku autobusu, kas kursē no Purvciema līdz Mārupei. Vairākums kolēģu izmanto privāto automašīnu.  

Read more

Ētiska uzņēmējdarbības prakse un tās izpratnes veicināšana

InCSR

Iniciatīva:

CEMEX Profesionālajā un ētikas kodeksā ir apkopoti ētiskas un godīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi, tai skaitā, cilvēktiesības, diskriminācijas aizliegums, kā arī apņemšanās tos ievērot. CEMEX pieņem darbā darbiniekus, pamatojoties uz viņu spējām, karjeras pieredzi, nevis dzimumu, vecumu, ādas krāsu vai citām personības pazīmēm. CEMEX personāla politika ir caurspīdīga: darba iespējas un izaugsme tiek veicināta gan sievietēm, gan vīriešiem. Arī attiecībā uz darba samaksu CEMEX ievēro vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principus.  

Read more

Pārmaiņu vadība jeb Ko nozīmē būt atbildīgiem darbinieku skaita samazināšanas gadījumā

InCSR

Iniciatīva:

Lai ieviestu pārmaiņas un saglabātu līderpozīcijas nozarē, atlaistajiem darbiniekiem tika piedāvāta plaša finanšu un sociālā atbalsta programma, kas ietvēra ne tikai kompensāciju, bet arī darbā iekārtošanas pakalpojumus, palīdzību CV sagatavošanā, padomus darba intervijām, kā arī psihologa konsultācijas. Sadarbībā ar nozares asociācijām un uzņēmumiem „Aldaris” izveidoja katalogu ar vairāk nekā 180 vakancēm, tāpat daļai darbinieku piedāvāja darbu „Carlsberg Grupā”. Uzņēmums izveidoja motivācijas programmu darbiniekiem, kas turpināja strādāt kompānijā. Visas iniciatīvas tika ieviestas ciešā sadarbībā ar arodbiedrību.  

Read more