Header widget area right
14356998104_76d5ca4dfe_z

Pārskati

Katru gadu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti kopā ar sadarbības partneriem identificē labās prakses piemērus dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos un publicē tos apkopotā veidā. Pārskatos ir iespēja iepazīties arī ar ekspertu un viedokļu līderu komentāriem par atbildīga biznesa attīstību Latvijā.

Lasīt vairāk

Labā prakse un viedokļi

Lielāks pretendentu loks – iespēja izvēlēties kvalitatīvāko

InCSR

Iniciatīva:

No 2012. gada jūlija liela daļa „LatRosTrans” iepirkumu ir publiski. Ikviens pretendents kā Latvijā, tā arī no ārzemēm var tiem pieteikties, kā arī sekot līdzi atklātā konkursa norisei. Visi aktuālie piedāvājumi un to arhīvs ir atrodami „LatRosTrans” mājaslapā. Atklātais konkurss tiek izsludināts trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Līdz šī gada aprīlim izsludināti 47 publiskie iepirkumi. No tiem septiņi bija 2012. gadā, 25 norisinājās pērn, bet četros šī gada mēnešos izsludināti jau 15.  

Read more

Nebanku kredīti – tirgus līdera loma nozares pašregulācijā

InCSR

Iniciatīva:

„4finance”, apzinoties savu kā tirgus līdera lomu, iniciēja Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (LNKA) izveidi, kurā apvienojās nozīmīgākie tirgus dalībnieki. „4finance” un asociācijas biedri ilgtspējīgu nozares attīstību saskatīja savstarpējā sadarbībā un pašregulācijā. Tika izvirzīti trīs stratēģiskie darbības virzieni – nozares pašregulācija, atbildīgas aizdošanas prakses īstenošana un patērētāju izglītošana.  

Read more

Vērtību radīšanas un iedzīvināšanas projekts POLKA

InCSR

Iniciatīva:

Vērtību radīšanai un iedzīvināšanai uzņēmumā "Cēsu alus" bija vairākas fāzes.  

Read more

Latvijas izaugsme balstās uz atbildīgiem un ilgtspējīgiem uzņēmumiem

InCSR

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja

Jēdzieni „korporatīvā atbildība” un „ilgtspēja” pēdējos gados izskan arvien biežāk, tomēr nereti tie joprojām tiek saistīti ar labdarību vai nepieciešamību būt „labiem” un „zaļiem”. Ikviena uzņēmuma pamatmērķis ir gūt peļņu, tomēr, lai nodrošinātu finansiālos panākumus ilgtermiņā, ir svarīgi īstenot atbildīgu attieksmi pret saviem darbiniekiem, vietējo kopienu un apkārtējo vidi.  

Read more

Drošas un atbildīgas eko-braukšanas programma

InCSR

Iniciatīva:

Lai veicinātu drošu pārvietošanos ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, uzņēmums ir ieviesis atbildīgas un ekonomiskas braukšanas programmu, palielinot darbinieku, kā arī viņu ģimenes locekļu izpratni par drošu un videi draudzīgu braukšanu, samazinot oglekļa dioksīda izmešu apjomu. Turklāt, lai sniegtu papildu drošību, transportlīdzekļi tiek aprīkoti ar inovatīvu sadursmju novēršanas tehnoloģiju „Mobileye”, kas analizē braukšanas uzvedību, apkārtējo vidi un apdraudējuma gadījumā dod signālu vadītājam.  

Read more

Lielo uzņēmumu darbinieku piesaistība saglabājas augstāka nekā Latvijas strādājošo vidū kopumā

InCSR

Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir ar augstāku piesaistību savam darba devējam nekā kopumā strādājošie Latvijā. To atklāj tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS veiktā pētījuma rezultāti. Iespējams, ka lielajos uzņēmumos strādājošie jūtas drošāk un stabilāk, jo šajos uzņēmumos ir lielākas sociālās garantijas, labāka uzņēmuma stabilitāte tirgū, kā arī skaidrāk izstrādāta personāla vadības politika, kas atsaucas arī uz augstāku Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku piesaistības rādītāju.  

Read more

Zināšanu un pieredzes apmaiņa apmācībās – izaicinājums, ieguldījums un ieguvums

InCSR

Iniciatīva:

GRIFS AG ir izstrādāta programma ar mērķi apmācīt un instruēt darbiniekus tā, lai ikviens pārzinātu ne vien klienta un uzņēmuma prasības kvalitatīvam darbam, bet zinātu arī likumdošanas normas. Ikviens, uzsākot darbu, iziet 8 apmācību kursu objektā un noklausās 8 stundu mācību ciklu birojā. Pasniedzēji, kas vada šo ciklu, ir GRIFS AG vadības līmeņa drošības speciālisti.  

Read more

Domā! Ievēro! Zini! Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma

InCSR

Iniciatīva:

VNT ir ieviesis uzlabojumu programmu ar mērķi iepazīstināt darbuzņēmējus ar savām drošības prasībām un veicināt pilnvērtīgu to ievērošanas uzraudzību. Katrs, kurš vēlas iekļūt VNT teritorijā un strādāt tajā, iziet video instruktāžu un nokārto testu pie speciāli ierīkotām darba stacijām. Veiksmīgas pārbaudes rezultātā darbuzņēmējs uz savas aizsargķiveres saņem trīs uzlīmes jeb dzīvības. Pēc katra pārkāpuma atbildīgie VNT darbinieki ir tiesīgi noņemt vienu uzlīmi. Pēc trešās zaudēšanas darbuzņēmēja strādnieks tiek izraidīts no VNT teritorijas līdz gada beigām.  

Read more

Atbildīgi uzņēmumi nopelna vairāk

InCSR

Es ticu atbildīgam biznesam – vispirms domājot par sabiedrību un tikai tad par savām interesēm, iespējams nopelnīt vairāk” – konferencē par korporatīvo sociālo atbildību norādīja KSA konsultants Dveins Baraka (Dwayne Baraka) no Lielbritānijas.  

Read more

Mežonīgais kapitālisms turpinās

InCSR

Indriķis Liepa, zvērināts advokāts, advokātu biroja BORENIUS partneris

Uzņēmumi tirgus attiecību jomā kļūst atbildīgāki. Domāju, viņi saprot — Ilgtspējas indeksa anketa palīdz pašiem iekšēji sakārtoties. Šogad anketu esam papildinājuši ar diviem būtiskiem jautājumiem: kā uzņēmums rūpējas par industrijas attīstību, un vai seko līdzi, kādu kaitējumu uzņēmuma radītais produkts nodara sabiedrībai. Uz šiem jautājumiem uzņēmumi kopumā nav bijuši īsti gatavi atbildēt.  

Read more